Företag säger sig ha uppfunnit • Tekniken passar för mindre apparater.