Fler och fler migranter och flyktingar har nått den italienska ön Lampedusa. Europa varnas för en liknande flyktingkris som den 2015. Men få tros vara på väg till Sverige.– Vi har ingenting som pekar på att de skulle vara på väg till Sverige. Tvärtom, man väljer bort oss, säger Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.