REPLIK DN DEBATT 6/11. En sund konkurrens kommer att vitalisera marknaden och med nya leverantörer får vi en hälsosam konkurrenssituation som driver utveckling framåt och som på sikt även kan bredda affären för de svenska leverantörerna, skriver Henrik Schildt, expert på hälso- och sjukvård på IT-konsultföretaget Acando.