Många barnärenden vid socialtjänsten i Karlskrona tar för lång tid att handlägga. I flera fall längre än fyra månader, vilket bryter mot lagen. Nu får socialnämnden ny kritik från Inspektionen för vård och omsorg.