Vården är dåliga på att göra orosanmälningar för barn som far illa. Detta trots diagnoser som borde lett till misstankar, visar studier vid Skånes universitetssjukhus. Nu startas speciella barnskyddsteam för att fånga upp barnen.