Både elevernas och lärarnas arbetsro behöver värnas.