Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram rekommendationer för skärmtid för barn, i dag finns inga sådana riktlinjer i Sverige. – Skärmen är inte på ont, den lär barn en massa saker. Men man behöver hitta en balans, säger barnspsykologen Malin Bergström i SVT:s Morgonstudion.