I år kan barnmorskor i Kronoberg tvinas ta sin sommarsemester i maj eller september. Regionen har beslutat att förlänga semesterperioden för att inte få problem med sommarbemanningen.