Ett 50-tal barnmorskor sa i höstas upp sig från Danderyds sjukhus. Men nu tar 27 av dem tillbaka sina tjänster. Orsaken? Den stora förlossningsavdelningen görs om till tre mindre enheter.