Efter Finland är Sverige det land i världen där flest insjuknar i typ 1-diabetes. Men Sverige är också i framkant när det gäller diabetesvård. Stora tekniska framsteg de senaste åren när det gäller hjälpmedel har gjort att diabetiker idag mår mycket bättre.