Oro, ilska, maktlöshet. Så beskriver överläkaren vid barnkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, Maria Björkqvist, den situation som ständigt uppstår när det är brist på viktiga mediciner. – Barnen blir så mycket mer utsatta än de vuxna av bristen, säger hon.