Larmen om oegentligheter i ursprungsländerna – land för land.