Förskolan pusselbitens lekpark i Skellefteå skulle byggas om men kommer i stället att försenas. Någon eller några har vandaliserat den med mopeder och eldning.