På grund av flera fall av covid-19 har skolchefen på Bergsviksskolan i Piteå beslutat om en tillfällig hemgång för årskurs 3. Beslutet är fattat i samråd med biträdande smittskyddsläkare och syftet är att bromsa smittspridningen. – Det går inte att bedriva distansundervisning med så unga barn, säger Malin Westling, skolchef.