6 av 11 stadsdelar i Stockholm säger nej till insatsen.