Ett tjugotal unga berättar för första gången om uppväxten i Knutby.