Förskola i Kristianstad spärrades av • Hittades på skjutfält: Man vistas där på egen risk.