Region Västernorrland har gjort en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria. Anmälan gäller en fördröjd utredning av ett barn med svårigheter att svälja fast föda. Det visade sig bero på en legobit som satt fast i barnets matstrupe – något som hittades över två år efter första kontakt med sjukhuset.