En flicka i Gävle gick ett helt läsår utan att få hjälp för sina psykiska problem. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) krävde först en psykologutredning från skolan innan de kunde ta emot flickan