Pråmen som i förra veckan välte i Trelleborgs hamn väntar fortfarande på att bärgas. Trots att bärgningsföretaget står redo saknas påskrivna papper mellan företaget och försäkringsbolaget.