Haaparannan ja Tornion rajalle suunnitellun Barentsin keskuksen tulevaisuus on edelleen epäselvä. Keskukselle varattu tontti siirtyy velkojien haltuun kuukauden kuluessa. Sen jälkeen tontin kohtalo on velkojien käsissä.