Inför helgens val av ny gruppledare för Socialdemokraterna i Botkyrka har 98 personer nekats inträde i partiet. Partidistriktet motiverar det med att de vill undvika fraktionsbildning och att personerna ansökt om medlemskap under mycket kort tid. Barbro Boström di Meo är besviken över att hon inte får bli medlem. – Jag skulle aldrig sälja min röst till någon. Det är ingen som har påverkat mig...