Endast ett fåtal av de fåglar som blivit oljeskadade efter utsläppet från färjan Marco Polo i Pukaviksbukten i Blekinge har kunnat räddas,