Av Skånes sex tingsrätter är det hälften som har permanenta säkerhetskontroller – något som allt fler ser behov av. I Kristianstad, där man sätter in kontroller ungefär fem gånger om året, undrar man vad som egentligen kommer in i domstolen.