Det har inte varit helt lätt att fylla stolen efter Marit Paulsen (L). Hon är den som varit den mest framträdande av de svenska ledamöterna i Jordbruksutskottet. Nu finns bara en svensk kvar i det utskott som till stor del styr verksamheten för landets jordbrukare.