Förundersökningen mot Sörmlands sparbanks tidigare vd Joacim Lindgren är nedlagd. Men banken överväger att överklaga åklagarens beslut. – Vi delar inte åklagarens bedömning, banken har lidit skada, säger bankens styrelseordförande Elisabeth Hedberg Johansson.