Inflationen skapar oro hos många. Och på en av bankerna i Östersund märks det att allt fler kunder vill ha råd om hur de ska göra för att lindra effekten av värdeminskning på kronan och högre räntor.