Ett äldreboende i Trelleborg har hittat lösningen på besöksförbudet under coronapandemin. Nu får anhöriga träffa de äldre på behörigt avstånd, med en balkongvägg i plexiglas som smittskyddande skiljelinje.