Karlstads kommun rekommenderar att det kommunala dricksvattnet i områdena Skattkärr, Herrön, Spånga, Grän, Rörsvik, Ekholmen och Väse kokas innan användning.