Med en ren som pricktavla har bågskytteklubben i Kiruna gått ett steg för långt. Det menar renägaren Matti Blind Berg som nyligen upptäckte att förutom många andra vilda djur, så ingår även ren i klubbens 3D-bana för bågskytteträning.