Skulle ersättas av kameror – nu ska säkerhetspåverkan utredas.