Gjörwellsgatan stängdes av på grund av misstänkt farligt föremål.