Gata på Kungsholmen i Stockholm stängdes av på grund av misstänkt farligt föremål.