En vetenskaplig artikel misstänks innehålla två manipulerade bilder.