På KTH pågår ett forskningsprojekt där man analyserar coronanivåer i avloppsvattnet i Stockholm. Genom mätningarna hoppas man bland annat att snabbt kunna få veta hur stor andel av stockholmarna som är smittade med covid-19. – Mätningarna är inte beroende av hur många som testar sig. Det har en potential att kunna mäta det så kallade mörkertalet – människor som kanske inte känner sig sjuka och...