Vårens prover på Lunds avloppsvatten visar på en halvering av cannabis och amfetamin under pandemin.