Andrej Medvedev, som sagt sig vara avhoppare från den ryska Wagnermilisen, har släppts, meddelar norsk polis.