I många kommuner fungerar LSS bra och personer med behov får rätt stöd. Men det skiljer sig väldigt mycket mellan kommuner, och vilken hjälp man får via LSS kan liknas vid ett lotteri. Enligt en medlemsenkät från Autism Sverige 2017 har en av tre fått avslag på en LSS-insats. – Vi ser en tendens att man i kommuner tror att insatserna är till för att uppfostra eller träna bort personens...