Företagets arrogans skadar förtroendet även för andra utförare.