Anspråken på att tysta kritik mot islam verkar ha gjort även lärare till måltavlor.