Försvarsexperten Jörgen Elfving. ”Det svider i skinnet.”