Helena von Zweigbergks pjäs ”Gå sin väg” undersöker separationer.