Forskning visar hur farligt ensamhet och isolering är • ”Sociala relationer är viktiga.”