Om Sverige byter valuta överger vi inte bara den svenska kronan, utan också friheten att välja vår egen finanspolitik.