”Avgiftsfri kollektivtrafik minskar inte bilanvändande”