Atlasskolan är en av de fyra skolor som Linköpings kommun vill lägga ned. Maria Risthammar är rektor och hon säger att det är blandade känslor under fredagen.