AT läkare som gråter under sina arbetspass, bakjour som inte ska kontaktas annat än akut, hot om repressalier och stort ansvar trots bristande kompetens. Det är några av de arbetsmiljöproblem som lyfts till IVO om AT läkares arbetssituation i Sollefteå och Örnsköldsvik. Totalt har sex upplysningsärenden lämnats till IVO på tio månader.