Förra året slog AT läkare larm om upplevda repressalier och att olegitimerad personal arbetat ensam på akutmottagningar i Sollefteå och Örnsköldsvik. Nyligen lämnades ännu en upplysning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO: om en arbetssituation som tycks bli allt sämre.