Antalet asylsökande från Venezuela har ökat kraftigt i EU-länder. Ökningen innebär att venezuelaner nu är den näst största asylsökande nationaliteten i EU, visar nya siffror.