För första gången har astronomer sett vad som verkar vara en månes födelse. 370 ljusår från jorden bildas just nu ett nytt solsystem. Runt en av de stora planeterna finns tydliga tecken på att också en måne håller på att bildas.